Nowi partnerzy

zapraszamy do współpracy

 

Partnerów finansowych, funduszy - planujących inwestycje w nieruchomości .
Oferujemy wykonanie pełnego zakresu procesu inwestycyjnego - od wyboru lokalizacji , przygotowanie inwestycji z pozwoleniem na budowę , dobranie końcowego odbiorcy, realizację z nadzorem ,przekazanie inwestycji do uzytkowania.

 

Poszukujemy do współpracy inwestycyjnej:

 • Firm (spółdzielni mieszkaniowych , developerskich), osób prywatnych – zamierzających rozpocząć lub kontynuować inwestycje ( nie tylko mieszkaniowe) i powierzyć prowadzenie procesu inwestycyjnego profesjonalnemu Inwestorowi Zastępczemu w pełnym lub uzgodnionym zakresie (również jako Generalnemu Realizatorowi Inwestycji).
 • Inwestorów dla których przygotujemy i przeprowadzimy inwestycje mieszkaniowe w systemie spółdzielczym ( a którzy nie działali dotychczas jako spółdzielnie mieszkaniowe).
   • Właścicieli terenów ( w tym spółdzielni mieszkaniowych) zainteresowanych współinwestowaniem z udziałem profesjonalnego współinwestora skutecznego w przygotowaniu i realizacji procesu inwestycyjnego ( również jako wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne ),
    • Inwestorów nie mogących przebrnąć przez wymagane procedury administracyjne,
    • Osób ( firm, instytucji) - zainteresowanych pozyskaniem terenów inwestycyjnych ( w każdym zakresie inwestycji), posiadających roszczenia do nieruchomości wywłaszczonych i.t.p.,
    • Właścicieli terenów z nieuregulowanym statusem prawnym,
    • Inspektorów Nadzoru – koordynatorów projektu (jak również mniej doświadczonych),

wstecz