Wielobranżowy nadzór inwestorski

Zapewniamy wielobranżowy nadzór inwestorski nad przebiegiem bezpośredniej realizacji inwestycji – wykonywany  własnym zespołem inspektorów nadzoru  - do zakończenia przeglądu po okresie rękojmi.

 

Wszystkie lokale w zrealizowanych inwestycjach przekazywane sa bezusterkowo ,

nasza dewiza to: budujemy JAKOŚĆ  a nie "jakoś”


Dla skutecznej bieżącej kontroli postępu budowy opracowaliśmy i wdrożyliśmy własny system kontroli działający online , monitorujący postęp budowy pod względem terminowym , jakościowym i  odbiorczym. Umożliwia on bieżącą  kontrolę budowy (od szczegółów do syntetyki )  - dostępny online również kierownictwu firm wykonawczych oraz Inwestorowi/ Spółdzielni.

 

wstecz