Privacy Policy

Zawartość serwisu www.budinvest.com.pl, wliczając w to elementy tekstowe, graficzne i układ strony, jest własnością BUDINVEST oraz jest chroniona przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu zobowiązana jest do przestrzegania prawa autorskiego.

 

Kopiowanie dozwolone jest jedynie do użytku osobistego i tylko w ilościach uzasadnionych tym użytkiem. W celach komercyjnych żadna część serwisu nie może bez uprzedniej pisemnej zgody BUDINVEST być kopiowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana.

 

BUDINVEST nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy czy nieaktualne informacje bądź materiały. BUDINVEST nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie serwisu. Za powstanie ewentualnych szkód w wyniku tego użytkowania całkowitą odpowiedzialność ponosi użytkownik serwisu.