Oferta

W oparciu o dwudziestoletnie doświadczenie w bezpośredniej realizacji, kilkunastoletnie w zarządzaniu firma developerską i w prowadzeniu inwestycji spółdzielczych grupa BUDINVEST oferuje kompleksowe przygotowanie i realizację inwestycji (w tym systemie spółdzielczym) wykonywaną w systemie :


1) Generalnego Realizatora Inwestycji

    -dobrą lokalizację ,
    - przygotowanie inwestycji formalno-prawne,
    - projektowanie z uzyskaniem pozwolenia na budowę ,
    - bieżące finansowanie inwestycji (spółdzielnie)
    - realizację robót bud-mont.,
    - nadzór techniczny, finansowy i przekazanie obiektu do użytkowania.


2) Wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego minimalizujące ryzyko inwestycyjne inwestora - partnera ( w szczególności dotyczy to spółdzielni mieszkaniowych posiadających tereny inwestycyjne ) zapewniając projektowanie z uzyskaniem pozwolenia na budowę , finansowanie inwestycji, realizację , nadzór techniczny, rozliczenie inwestycji inwestycji (i indywidualnych inwestorów - spółdzielnie) oraz  oraz i przekazanie obiektu do użytkowania.


3) jako Inwestor Zastępczy, zapewniając kompleksowe przygotowanie i obsługę inwestycji wykonywaną własnym zespołem, w tym:

 

  • przygotowanie inwestycji od podstaw - od wstępnej analizy możliwości inwestycyjnej , uzyskanie warunków zabudowy, wybór projektanta i nadzór nad projektowaniem aż po uzyskanie pozwolenia na budowę i wybór Generalnego Wykonawcy .
  • współudział w zapewnieniu finansowania inwestycji poprzez nabór klientów / inwestorów i ich pełna obsługę aż do przewłaszczenia lokali zobacz więcej
  • wielobranżowy nadzór inwestorski nad przebiegiem bezpośredniej realizacji inwestycji – realizowany własnym zespołem inspektorów nadzoru - do przeglądu po okresie rękojmi zobacz wiecej
  • wykonanie inwestycji w zaplanowanym czasie i wzorcowej jakości. Wszystkie lokale w kolejnych zrealizowanych inwestycjach przekazujemy w zaplanowanym czasie i całkowicie bez usterek we wszystkich branżach ( to nasz cel).
  • niekonfliktowe rozliczenie ostateczne całej inwestycji i poszczególnych lokali z klientami / Inwestorami indywidualnymi współ inwestującymi w danej inwestycji.
  • Ponadto oferujemy usługi w zakresie:

- pozyskanie terenu ( w każdym zakresie inwestycji),


- wstępna i zaawansowana analiza możliwości inwestycyjnych na posiadanym przez Inwestora terenie,


- wstępną analizę opłacalności planowanej inwestycji ,


- wycenę rzeczoznawcy majątkowego (biegłego sądowego),

 

- komercjalizację powierzchni usługowych,

 

oraz

 

Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji w systemie spółdzielczym dla inwestorów nie działających dotychczas jako spółdzielnie mieszkaniowe.

 

Kontakt - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

wstecz

Zrealizowane

W realizacji